Aktualności

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków nieodpłatne odczyty na aktualne tematy zawodowe oraz konsultacje z udziałem biegłych rewidentów. Odbywają się one w środy w siedzibie SKwP przy ul. Jaśkowa Dolina 93.

29.09.2016r. OD GODZ. 17.00 - SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU KSIĘGOWEGO

10 czerwca 2016 roku po raz piąty spotkaliśmy  się z okazji Dnia Księgowego

 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę.    Stowarzyszenie Księgowych, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.


 

Z ŻYCIA KLUBU KSIĘGOWEGO

Powołany w ramach działalności statutowej SKwP Klub Księgowego cieszy się coraz większą popularnością, o czym mogliśmy przekonać się podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 28.06.2016r.
 
Miło nam, że chcą spotykać się z nami nowe osoby deklarujące chęć przystąpienia do Klubu.
Na następnym spotkaniu liczymy na 100 (setnego) Klubowicza - zapraszamy do bicia rekordu.
 
Trwa zgłaszanie poprzez adres elektroniczny klubu (Klub.ksiegowego@wp.pl) propozycji logo.
Zachęcamy członków klubu do przesyłania własnych projektów. Czeka nagroda.
 
Ustalony został termin i temat kolejnych spotkań:
  • 29 września 2016r. Jednolity Plik Kontrolny
  • 27 października 2016r. - Leasing lub Etyka w pracy i na co dzień.

Zgodnie z przyjętymi założeniami tematem wiodącym były "Podróże służbowe". Zagadnienie, z którym wiąże się dla służb księgowych wiele problemów, zarówno, co do określenia rodzaju i wysokości świadczeń należnych pracownikowi jak też zdefiniowania podróży służbowej i polecenia wyjazdu. Podczas interesującego wykładu połączonego z dyskusją, przeprowadzonego przez Panią Annę Waśko uczestnicy dowiedzieli się między innymi o:
  • przepisach regulujących podróże służbowe pracowników
  • definicji podróży służbowej
  • należnościach związanych z podróżą służbową: dieta, noclegi, dojazd itp.

Zainteresowanie tą problematyką okazało się bardzo duże.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu Pani Anny Waśko obecne osoby uzyskały duży zastrzyk wiedzy.

Pozdrawiamy

   Renata Kołakowska                          Dorota Kania
(Członek Klubu Księgowego)     (Opiekun Klubu Księgowego)Oferty pracy dla księgowych - znajdziecie Państwo na stronie www.donas.pl

Polecamy

    • Kaledarium