Aktualności

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków nieodpłatne odczyty na aktualne tematy zawodowe oraz konsultacje z udziałem biegłych rewidentów. Odbywają się one w środy w siedzibie SKwP przy ul. Jaśkowa Dolina 93.

12.05.2016r. OD GODZ. 17.00 - SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU KSIĘGOWEGO

Stowarzyszenie Księgowych, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.


 

Z ŻYCIA KLUBU KSIĘGOWEGO

 Powołany w ramach działalności statutowej SKwP Klub Księgowego cieszy się coraz większą popularnością, o czym mogliśmy przekonać się podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 07.04.2016r.
 Zwiększająca się liczba członków klubu jest szansą dla każdego z nas na wymianę doświadczeń, uwag, jak też na znalezienie rozwiązania nurtującego nas, księgowych problemu.
 Ostatnie spotkanie zostało poświęcone odpisom aktualizacyjnym należności. W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia związane z aktualizacją wartości należności, uprawdopodobnieniem i udokumentowaniem nieściągalności wierzytelności oraz wpływ poszczególnych etapów procesu windykacji na ewidencję w księgach rachunkowych i ustaleniu podatku dochodowego.
 Zwieńczeniem wykładu było rozbudowane zadanie, które rozwiązywane w grupach miało na celu przedstawić ujęcie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych związanych z zagrożonymi należnościami, na każdym etapie procesu (postępowanie sądowe, nakaz, postępowanie egzekucyjne itd.) ustalenie ich skutków podatkowych oraz ich wpływ na Rachunek Zysków i Strat.

 Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już 12.05.2015r. Tym razem skupimy się na wykorzystaniu funkcji Excela w pracy księgowego.

UWAGA!!!
Prosimy o zabranie własnych laptopów.

Z A P R A S Z A M Y

   Justyna Okrój-Węglińska        Dorota Kania
(Członek Klubu Księgowego)     (Opiekun Klubu Księgowego)


Konkurs Księgowi Przyszłości rozpoczęty


4 kwietnia rozpoczął się I etap konkursu Księgowi Przyszłości. Test kwalifikacyjny jest dostępny na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl i można go wypełniać do 13 kwietnia. Do tego dnia możliwa jest też rejestracja drużyn do konkursu. Zapraszamy do udziału!
Konkurs ma charakter drużynowy i obywa się w trzech kategoriach wiekowych – dla zawodowych księgowych, studentów uczelni ekonomicznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs odbywał się będzie online poprzez platformę dostępną na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl , zgodnie z harmonogramem:

• I etap i rejestracja do konkursu – do 13 kwietnia
• II etap – 15 – 24 kwietnia
• III etap – 26 kwietnia – 4 maja (drużyny zawodowe i studenckie)
• Półfinał – 6 – 20 maja
• 9 czerwca 2016 – finał i gala finałowa, Warszawa (drużyny zawodowe i studenckie)

Nagrodami głównymi w kategoriach zawodowej i studenckiej są vouchery na wakacje marzeń o wartości odpowiednio 30 i 15 tysięcy złotych. Laureaci konkursu będą mogli także poszerzyć swoją wiedzę dzięki bonom szkoleniowym od SKwP oraz publikacjom ufundowanym przez wydawnictwo Rachunkowość. Wszyscy finaliści otrzymają również nowoczesne gadżety elektroniczne, które będą pomocą w pracy księgowego.

W konkursie mogą brać udział znawcy rachunkowości z całej Polski. Aby dać możliwość wykazania się drużynom z każdego regionu kraju, w konkursie obowiązuje parytet regionalny – do kolejnych etapów konkursu przechodzi określona ilość drużyn z każdego okręgu.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zebrać trzyosobową drużynę, dokonać rejestracji na stronie http://www.new.ksiegowiprzyszlosci.pl/konkurs i w wymaganym terminie wypełnić test kwalifikacyjny online.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Soneta sp. z o.o., producent systemu enova365 , a jego celem jest promocja wizerunku nowoczesnego księgowego jako kluczowego doradcy przedsiębiorcy, który potrafi być twórczy i nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności.
Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, a patronatu medialnego udzieliło Centrum Prasowe PAP, magazyny Rachunkowość, Świat Księgowych i Finanse & Controlling oraz portale PIT.pl, Infor, Kariera w Finansach, ERP-view oraz dlastudenta.pl.  

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, regulamin konkursu i nagród są dostępne na portalu www.ksiegowiprzyszlosci.pl 


Oferty pracy dla księgowych - znajdziecie Państwo na stronie www.donas.pl 

 

Polecamy

    • Etyka zawodowa w rachunkowości