Aktualności

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków nieodpłatne odczyty na aktualne tematy zawodowe oraz konsultacje z udziałem biegłych rewidentów. Odbywają się one w środy w siedzibie SKwP przy ul. Jaśkowa Dolina 93.

28.10.2015r. OD GODZ. 15.00 DO GODZ. 17.00 - KONSULTACJE
   JUŻ W SPRZEDAŻY ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 W CENIE 157,- ZŁ


   KLUB KSIĘGOWEGO


Pierwsze spotkanie 26 listopada 2015r. o godzinie 1630 w siedzibie SKwP O/O w Gdańsku
WIEDZA ,  WSPÓŁDZIAŁANIE,  WSPARCIE  
„LUDZIE, KTÓRZY OBIERAJĄ WSPÓLNY KIERUNEK I POSIADAJĄ POCZUCIE WSPÓLNOTY MOGĄ SZYBCIEJ I ŁATWIEJ OSIĄGNĄĆ SWÓJ CEL, PONIEWAŻ SIĘ WZAJEMNIE NAPĘDZAJĄ”
(Fred Heismeyer)
OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD KSIĘGOWEGO SĄ UCZESTNIKAMI ZŁOŻONEGO ŻYCIA GOSPODARCZEGO. ZŁOŻONOŚCI TAK JAK RZECZYWISTOŚCI NIE DA SIĘ UNIKNĄĆ, A TO CO PROSTE NIE KONIECZNIE JEST DOBRE.
KLUB KSIĘGOWEGO TWORZĄ LUDZIE, KTÓRZY W CODZIENNEJ PRACY OPISUJĄ  DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCE I ZMIENIAJĄCE  SIĘ  PROCESY  GOSPODARCZE WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CZĘSTO SPRZECZNE I ZAWIŁE PRZEPISY PRAWA. NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA ZWIĘKSZA RYZYKO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKONYWANIU  PRACY.
ZAŁOZENIE KLUBU KSIĘGOWEGO, DZIĘKI WSPARCIU EKSPERTÓW I MOŻLIWOŚCI WYMIANY POGLĄDÓW Z INNYMI KSIĘGOWYMI, DLA OSÓB Z MNIEJSZYM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM MOŻE BYĆ SPOSOBEM NA ZARZĄDZANIE TYM RYZYKIEM. 


PIERWSZE SPOTKANIE:

 1. SPORZĄDZENIE LISTY OSÓB OBECNYCH NA PIERWSZYM SPOTKANIU
 2. SPOTKANIE OTWORZY OPIEKUN Z RAMIENIA SKWP DOROTA KANIA
 3. PREZENTACJA PLANU SPOTKANIA
  a. OKREŚLENIE CELÓW FUNKCJONOWANIA KLUBU KSIĘGOWEGO
  I. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I ROZWIĄZYWANIE CODZIENNYCH PROBLEMÓW
  II. STAŁE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ CZŁONKÓW KLUBU KSIĘGOWEGO
  III. ETYKA W ZAWODZIE – POROZMAWIAJMY O TYM
  IV. INTEGRACJA OSÓB WYKONUJACYCH  ZAWÓD KSIĘGOWEGO
  b.  OGŁOSZENIE KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ KLUBU KSIĘGOWEGO – LOGO
  c. KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU KSIĘGOWEGO
  I. CZŁONEK SKwP ,
  II. ZAPRACOWANY SYMPATYK  SKwP , KTÓRY NIE ZDĄŻYŁ JESZCZE ZOSTAĆ CZŁONKIEM
  d. SPOSÓB I HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW
  I. SYSTEMATYCZNE COMIESIĘCZNE SPOTKANIA W FORMIE WARSZTATÓW, WYKŁADÓW, ZESPOŁÓW DYSKUSYJNYCH
  II. PROMOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONYWANEJ PRACY POPRZEZ WDRAŻANIE PROCESÓW KONTROLI JAKOŚCI DO PRACY ZESPOŁÓW KSIĘGOWYCH W PRZEDSIEBIORSTWACH I BIURACH RACHUNKOWYCH
  III. WYKORZYSTYWANIE INNOWACYJNOŚCI W BIEŻĄCEJ PRACY KSIĘGOWEGO ORAZ FUNKCJONOWANIU KLUBU KSIĘGOWEGO (NP. E-KOMUNIKACJA)
  IV. PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY ZESPOŁÓW KSIEGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH JAK TEŻ W BIURACH RACHUNKOWYCH
  e. DYSKUSJA, WNIOSKI, PLAN SPOTKAŃ TERMINY I TEMATY
 4. WYKŁAD NA TEMAT – ZMIANY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI - CO NALEŻY ZMIENIĆ W CODZIENNEJ PRACY.
   

PROSIMY O ZGŁASZANIE UDZIAŁU W BIURZE SKWP O/O GDAŃSK - tel. 58 341 25 30 lub szkolenia@gdansk.skwp.pl
                                                                                                   

 


 

Oferty pracy dla księgowych - znajdziecie Państwo na stronie www.donas.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Polecamy

  • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej